:::: MENU ::::
sapilampah jeung wanci nu muru
haté gurunggusuh

saingetan jeung mangsa nu teu pernah eureun

sauyunan jeung umur nu beuki mondokan

ulah lali ka Sang Hyang Widhi

nu nyipta jalma tina cimani

nu geus méré rejeki ka kabéh mahluk

saéstuna kabéh jalma aya dina karugian

kajaba jalma nu tetep iman ka Mantenna

kajaba jalma nu tetep ngajak kana kahadéan
kasabaran

kajaba jalma nu kiwari leuwih hadé tibatan bihari


Muharram 1439

8 comments: